vrijdag 9 oktober 2020

Mondkapjes op school? Doe aangifte! (voorbeeldbrief)

# Dr. Margarite Griesz-Brisson  # Twee 13 jarige kinderen gestorven door mondkapje

Onderstaand een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om naar de directeur van de school van je kinderen te sturen. Je wijst hem/haar met deze brief erop dat mondkapjes slecht voor de gezondheid zijn. Ook geef je aan dat je niet gediend bent van keer op keer angst aangejaagd te worden over corona, besmettingen etc. Hiervoor bestaat geen feitelijke grondslag! De directeur verspreidt FAKE NEWS!

Dit is strafbaar onder art 285b en 303 Wetboek van Strafrecht, en art 3 EVRM. Hiervan kun je dus aangifte doen bij de politie.

Werkwijze:

  1. Kopieer onderstaande tekst in een email of WORD programma en pas de namen aan (aanhef naar schooldirecteur en voet je eigen naam)
  2. Verstuur de brief per email of bezorg ‘m persoonlijk bij de directeur. Kopieer zoveel mogelijk emailadressen in CC of BCC van schoolmedewerkers opdat zij ook de informatie ontvangen.
  3. krijgt je na 14 dagen geen reactie maar gaat het emailen over corona maatregelen wel door? Doe aangifte!
  4. Aangifte doe je bij de politie in je woonplaats. Maak hiervoor het beste een afspraak. Trek hier 2 uur voor uit. Neem een kopie van deze brief mee. De politie is verplicht jouw aangifte op te nemen.
  5. Zeg erbij dat je aangifte doet van strafbare feiten onder 285b en 303 Wetboek van Strafrecht, en art 3 EVRM. Dit laatste maakt het niet seponeerbaar.

<<Begin brief>>

Geachte <<Schooldirecteur>>,

Ik speel met de gedachte om aangifte tegen u en de betrokken medewerkers te doen op basis van Art 285b Sr, 303 Sr en 3EVRM voor het verspreiden van fake news & aanjagen van vrees zonder feitelijke grondslag.

Herhaaldelijk hebben wij van uw organisatie emails ontvangen met maatregelen omtrent het Coronavirus. Onlangs een email over een dwingend ‘advies’ tot het dragen van mondkapjes.

Deze email roept vragen op. Veel zelfs. Bijvoorbeeld:

Bent u bekend met het feit dat veel artsenorganisaties, verplegersorganisaties, politievakbonden & juristenorganisaties de corona maatregelen totaal overtrokken vinden en (o.a. juridisch) onuitvoerbaar?

Kent u dit filmpje waarin een meisje vertelt dat haar vriendinnetje dood is door het dragen van een mondkapje? https://youtu.be/BZNJ2c4x13o Weet u dat er in Duitsland al 4 kinderen zijn overleden aan het dragen van mondmaskers?

Bent u bekend met de statements van vele artsen w.o. neurologe Margaretha Griesz-Brisson dat het dragen van mondkapjes bij kinderen o.a. hersenbeschadiging kan opleveren?

Bent u bekend met verklaringen van de volgende onafhankelijke artsen die het volgende verklaren over het dragen van mondkapjes:

Dr. Russell Blaylock, neurochirurg: Mogelijke gevolgen van het dragen van mondkapjes: hoofdpijn, luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie (zuurstoftekort in de weefsels), tot aan ernstige levensbedreigende complicaties.

Prof. Dr. Dolores Cahill: Mondmaskers zorgen dat de drager minder zuurstof binnenkrijgt. Dat zet je immuunsysteem onder druk. De latent aanwezige virussen, inclusief corona, zullen juist opnieuw naar boven komen.

Dr. Kelly Victory: Het is niet nodig om gezonde mensen te isoleren. Mondkapjes zijn bedoeld voor zieke mensen. Het dragen van mondkapjes kan bovendien het risico op besmettingen vergroten.

Dr. Marije Berkelaar: We laten ons zinloze en uiterst ongezonde maatregelen opleggen: quarantaine van gezonde mensen, de 1,5 metermaatschappij, het gebruik van desinfecterende handgel en mondkapjes, en misschien zelfs een vaccin.

Dr. Carla Peeters, immunoloog (voormalig RIVM medewerker): Door het dragen van een mondkapje is het moeilijker om genoeg zuurstof binnen te krijgen. Het zuurstofgehalte in het bloed kan bij langdurig gebruik dalen. Tegelijkertijd neemt het CO2-gehalte toe. Hierdoor kunnen ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit. Daarnaast kunnen (toxische) stoffen die gebruikt worden voor mondkapjes in de longen terechtkomen. Die kunnen daar schade veroorzaken en het risico op bacteriële en virale infecties vergroten. Mondmaskers kunnen zelfs bijdragen aan de verspreiding van virussen. De maskers helpen in ieder geval niet om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een virusdeeltje is ongeveer 80 tot 150 nanometer in diameter. Dit is te klein om door de stoffen van mondkapjes geblokkeerd te worden.

Bent u bekend met het feit dat de officiële instantie waar de Nederlandse overheid haar beleid op baseert, het RIVM, verklaart over mondkapjes bovendien dat het nut van mondkapjes in openbare ruimte NIET bewezen is? En dat Hugo de Jonge in dit kader sprak over ‘schijnveiligheid’?

(Zie bijlage: Doktersverklaring mondkapjes, ondertekent door neuroloog Dr. Russel)

Kunnen wij ervan uitgaan, beste directeur, dat u de gezondheid van onze kinderen laat prevaleren boven regeltjes of protocollen of zelfs ‘adviezen’?

Wellicht bent u van mening dat een ‘advies’ vrijblijvender is dan een verplichting. Daar kan ik u direct vanaf helpen. Mits u een juist gejuridiseerde machtiging kunt tonen van diegene wiens advies u overneemt bent U uiteindelijk verantwoordelijk voor alles dat er onder uw advies gebeurt!

Wilt u verantwoordelijk zijn voor dode kinderen zoals die schooldirecteuren in Duitsland?

Mocht u bovengenoemde machtiging niet hebben -en ik verwacht dat u die niet heeft- dan kunt u dus aansprakelijk gesteld worden als kinderen hierdoor schade oplopen. Het is maar even dat u het weet.  

Maar de achtergrond van deze emails is nog veel erger: Keer op keer worden ‘wij’ door o.a. ‘u/jullie’ bang gemaakt voor een zgn. ‘virus’.

Op 26 maart j.l. is minister-president Rutte gevraagd c.q. gesommeerd om bewijs te leveren voor dit virus en de gevaren hiervan. Deze brief is verstuurd onder briefgeheim dus kan ik hier niet tonen. Rutte is tot op heden in verzuim.

Directeur: Met al die experts & virologen van alle RIVM’s wereldwijd zou zo’n bewijs toch simpel genoeg moeten zijn?

Er is tot op heden geen bewijs geleverd voor een ‘virus’. Sterker nog: de rechtbank in Duitsland heeft op 16 februari 2016 geoordeeld dat het bestaan van virussen wetenschappelijk niet is aangetoond. (zie o.a: https://youtu.be/Ru2Ig4b9hQQ )

Dat maakt dat een feitelijke grondslag voor corona maatregelen ontbreekt en dát maakt dat deze maatregelen totaal overbodig zijn en gezien kunnen worden als het onrechtmatig vrees aanjagen zoals genoemd in Art 285 Sr en mishandeling als genoemd in Art 303 Sr en art 3 EVRM. Dit levert een strafbaar feit op als genoemd in bovenstaande wetsartikelen.

U verspreidt FAKE NEWS!

U geeft aan ‘gewoon een advies over te nemen’, vrij vertaald: “befehl ist befehl”. Afgezien van de hoofdelijke verantwoordelijkheid zoals boven beschreven: Mag ik u erop wijzen dat dit sinds de ondertekening van de Neurenberg code (1947: ‘opdat hét nooit meer zou gebeuren..’) niet meer als rechtvaardigheidsgrond gehanteerd mag worden? U draagt de verantwoordelijkheid voor uw eigen handelen. Niet alleen hij die de opdracht geeft, maar ook diegene die de tekst intikt en diegene die uiteindelijk op de ‘send’ knop voor het versturen van de emails drukt. Iedereen is zelf privé verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.

U dient zelf onderzoek te doen naar de proportionaliteit van uw ‘adviezen’ en de inhoud van emails die u verstuurt of laat versturen. De wet zegt dat u geen beroep op rechtvaardigheidsgrond kan doen indien u een juridische verklaring heeft ontvangen over een ontbrekende feitelijke grondslag.

Door het ontvangen van de informatie in deze email als juridische verklaring wordt weten geweten:

Tenzij u mij binnen 14 dagen het ‘wetenschappelijke bewijs van het virus en de gevaren hiervan’ levert vraag ik u met klem en waar nodig sommeer ik u het volgende:

  • Alle zgn. corona maatregelen te staken en gestaakt te houden.
  • In uw nieuwsbrief binnen 15 dagen na heden aan alle ouders de onderstaande verklaring 1:1 gekopieerd te doen uitgaan:

<<begin verklaring>>


Beste Ouders;

Wij hebben u in meerdere emails en andere schrijvens geïnformeerd over Corona maatregelen. De feitelijke grondslag voor deze maatregelen ontbreekt. Alle zgn. corona maatregelen zijn hiermee ingetrokken.

Onze excuses dat we u verkeerd hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

(ondertekening)

<<einde verklaring>>

Mocht ik van u binnen 14 dagen niet het gevraagde bewijs hebben ontvangen, en u uw aanjagen van vrees en angst, direct of indirect, via email of andere communicatie, in woord of daad prolongeert dan zal ik op basis van art 285b Sr, art 303 Sr & 3EVRM aangifte tegen u -en betrokken medewerkers- doen.

In geval van een mondkapjes verplichting of andere verplichtingen rondom het corona virus zal ik me tevens beroepen op de artikelen 365 Sr (ambtelijk) of 284 Sr (privé).

Bovenstaande levert schade op welke u mij, en alle andere ouders, vanuit privé & conform art 6:162 BW dient te vergoeden. U bent nu gewaarschuwd.

Weten is nu geweten.

Met vriendelijke groeten,

<<eigen naam>>

  

Twee 13-jarige kinderen ‘gestorven door mondkapje’: ‘Dit is moord’

De Duitse arts Bodo Schiffmann laat in een video weten dat twee 13-jarige kinderen ‘hoogstwaarschijnlijk zijn gestorven omdat ze mondkapjes droegen’. Beide kinderen hadden geen onderliggende aandoeningen, zo zei een collega-arts tegen hem. Schiffmann is vanwege de censuur op YouTube uitgeweken naar BitChute.

“Ook van neurologen en vanuit ziekenhuizen bereiken mij berichten dat steeds meer kinderen last hebben van hoofdpijn, concentratieproblemen en misselijkheid,” zei hij.
“Een vader schreef mij dat zijn zoon tijdens de gymles gedwongen werd een mondkapje te dragen. Hij mag daarbij zijn bril niet dragen zodat het mondkapje beter zit. Het kind is blind als het geen bril draagt. Een mondkapje verplichten tijdens de gymles is geen sport, maar moord!” aldus de arts.

“Ik weet niet wat er omgaat in de hoofden van de leraren die bevelen uitvoeren en die het welzijn van het kind in gevaar brengen. Die dit spelletje meespelen, dit spelletje met de mondkapjes,” voegde hij toe.
Het is niet meer 1 seconde voor 12, de klok heeft al 12 uur geslagen
Schiffmann wees erop dat mensen in Aziatische landen al geruime tijd mondkapjes dragen, maar dat daar de afgelopen jaren toch zware griepgolven zijn geweest. “Omdat mondkapjes niet helpen tegen virusbesmettingen.”

“Kinderen sterven door het dragen van een mondkapje. Ze krijgen last van neurologische schade. We moeten het beleid veranderen.”
Vervolgens haalde Schiffmann uit naar de autoriteiten: “Er zitten fascisten in de regering. Politiegeweld neemt toe. Het is de hoogste tijd om wakker te worden. Het is niet meer 1 seconde voor 12, de klok heeft al 12 uur geslagen." 

Sta op tegen de fascistische dictatuur. We hebben geen tijd meer.

“Het vaccin zal nog veel meer kinderen doden. Honderden, duizenden. Vaccins tegen griep werken niet. Ze brengen schade toe. Dat is wetenschap, maar daar hoor je niets over,” zei hij.

Bron

 

Het volgende is een transcriptie van de hoogtepunten (door Henna Maria) van Dr. Margarite Griesz-Brissons recente uiterst dringende videoboodschap, die on-air vanuit het Duits in het Engels werd vertaald door Claudia Stauber . Video aan het einde van het transcript.

door Dr. Margarite Griesz-Brisson en Henna Maria
Global Research

Dr. Margarite Griesz-Brisson MD, PhD is een adviseur neuroloog en neurofysioloog met een doctoraat in de farmacologie, met speciale interesse in neurotoxicologie, omgevingsgeneeskunde, neuroregeneratie en neuroplasticiteit. Dit is wat ze te zeggen heeft over maskers en hun effecten op onze hersenen:

“Het opnieuw inademen van onze uitgeademde lucht zal ongetwijfeld leiden tot zuurstoftekort en een overstroming van kooldioxide. We weten dat het menselijk brein erg gevoelig is voor zuurstofverlies. Er zijn bijvoorbeeld zenuwcellen in de hippocampus, die niet langer dan 3 minuten zonder zuurstof kunnen zijn - ze kunnen niet overleven. De acute waarschuwingssymptomen zijn hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, concentratieproblemen, vertraging van de reactietijd - reacties van het cognitieve systeem.

Als je echter chronisch zuurstoftekort hebt, verdwijnen al die symptomen omdat je eraan went. Maar uw efficiëntie blijft verminderd en het tekort aan zuurstof in uw hersenen blijft toenemen.

We weten dat het ontwikkelen van neurodegeneratieve ziekten jaren tot decennia duurt . Als u vandaag uw telefoonnummer vergeet, is de storing in uw hersenen al 20 of 30 jaar geleden begonnen.

Terwijl je denkt dat je eraan gewend bent geraakt je masker te dragen en je eigen uitgeademde lucht opnieuw in te ademen, worden de degeneratieve processen in je hersenen versterkt naarmate je zuurstofgebrek voortduurt.

Het tweede probleem is dat de zenuwcellen in uw hersenen zich niet normaal kunnen delen. Dus in het geval dat onze regeringen het genereus zullen toestaan ​​om de maskers te verwijderen en over een paar maanden weer vrij zuurstof te ademen, zullen de verloren zenuwcellen niet langer worden geregenereerd. Wat weg is, is weg.

[..] Ik draag geen masker, ik heb mijn hersenen nodig om na te denken. Ik wil een helder hoofd hebben als ik met mijn patiënten te maken heb, en niet in een door kooldioxide geïnduceerde anesthesie.

[..] Er is geen ongegronde medische vrijstelling van gezichtsmaskers, omdat zuurstofgebrek gevaarlijk is voor elk brein . Het moet de vrije beslissing van elk mens zijn of ze een masker willen dragen dat absoluut niet effectief is om zichzelf tegen een virus te beschermen.

Voor kinderen en adolescenten zijn maskers een absoluut nee-nee . Kinderen en adolescenten hebben een buitengewoon actief en adaptief immuunsysteem en ze hebben een constante interactie met het microbioom van de aarde nodig. Hun brein is ook ongelooflijk actief, omdat er zoveel te leren is. Het brein van het kind, of het brein van de jeugd, dorst naar zuurstof. Hoe metabolisch actiever het orgaan is, hoe meer zuurstof het nodig heeft. Bij kinderen en adolescenten is elk orgaan metabolisch actief.

Het is niet alleen gevaarlijk voor hun gezondheid om de hersenen van een kind of adolescent van zuurstof te onthouden of op enigerlei wijze te beperken, het is ook absoluut crimineel. Zuurstoftekort remt de ontwikkeling van de hersenen en de schade die daardoor is opgetreden KAN NIET worden teruggedraaid.

Het kind heeft de hersenen nodig om te leren en de hersenen hebben zuurstof nodig om te functioneren. Daar hebben we geen klinische studie voor nodig. Dit is een eenvoudige, onbetwistbare fysiologie. Bewust en opzettelijk veroorzaakt zuurstoftekort is een absoluut opzettelijk gevaar voor de gezondheid en een absolute medische contra-indicatie.

Een absolute medische contra-indicatie in de geneeskunde betekent dat dit medicijn, deze therapie, deze methode of maatregel niet mag worden gebruikt - niet mag worden gebruikt. Om een ​​hele bevolking te dwingen een absolute medische contra-indicatie met geweld te gebruiken, moeten hiervoor duidelijke en ernstige redenen zijn, en de redenen moeten worden voorgelegd aan bevoegde interdisciplinaire en onafhankelijke instanties om te worden geverifieerd en geautoriseerd.

Als dementie over tien jaar exponentieel zal toenemen en de jongere generaties hun door God gegeven potentieel niet kunnen bereiken, zal het niet helpen om te zeggen "we hadden de maskers niet nodig".

[..] Hoe kunnen een dierenarts, een software-distributeur, een zakenman, een elektrische autofabrikant en een natuurkundige beslissingen nemen over de gezondheid van de hele bevolking? Alstublieft lieve collega's, we moeten allemaal wakker worden.

Ik weet hoe schadelijk zuurstofafname is voor de hersenen, cardioloog kent het voor het hart, de longarts weet het voor de longen. Zuurstoftekort beschadigt elk orgaan.

Waar zijn onze gezondheidsafdelingen, onze ziektekostenverzekering, onze medische verenigingen? Het zou hun plicht zijn geweest om krachtig tegen de lockdown te zijn en deze vanaf het begin te stoppen en te stoppen.

Waarom geven de medische raden straffen aan doktoren die mensen vrijstellingen geven? Moet de persoon of de arts serieus bewijzen dat zuurstofvervuiling schadelijk is voor mensen? Wat voor soort medicijn vertegenwoordigen onze artsen en medische verenigingen?

Wie is verantwoordelijk voor deze misdaad? Degenen die het willen afdwingen? Degenen die het laten gebeuren en meespelen, of degenen die het niet voorkomen? [..] Het gaat niet om maskers, het gaat niet om virussen, het gaat zeker niet om je gezondheid. Het gaat om veel veel meer. Ik doe niet mee. Ik ben niet bang.

[..] Je merkt het, ze nemen al onze lucht om te ademen.

De noodzaak van het uur is persoonlijke verantwoordelijkheid.

We zijn verantwoordelijk voor wat we denken, niet voor de media. We zijn verantwoordelijk voor wat we doen, niet voor onze superieuren. We zijn verantwoordelijk voor onze gezondheid, niet voor de Wereldgezondheidsorganisatie. En we zijn verantwoordelijk voor wat er in ons land gebeurt, niet de regering. "

Lees het volledige artikel op Global Research .

Meer informatie over gezichtsmaskers .

Bron


Corona adviezen opdringen aan de burgers?


Nope dat mag niet krachtens de wet. Een mondkapje is ter advies uitgevaardigd om te dragen. Het mag onder geen enkel beding op gedwongen worden, want het is bij voorbaat al verboden om mondkapjes te dragen krachtens de Nederlandse grondwet art 1,2, 10 en 11. wet inzage burger rechten, art 7. wet gezichtbedekkende kleding, wet terrorisme bestreiding, wet openbare veiligheid, het bevrijdings verdrag 1945, de neurenberg code art 3 en 4, arbowet Art 14 en 18, wet discriminatie. V.N. Mensen rechten, wetboek van strafrecht art285b en 303 en art EVRM etcetc is het ten strengste verboden om deze corona adviezen mensen op te dringen.Want dat is medeplichtigheid aan het plegen van depopulatie / genocide. Als men daar massaal door overlijdt, want door mondkapjes krijgen de hersens te weinig zuurstof en worden ze met een overdosis CO2 dat wij uitstoten geïnfecteerd en beschadigd. Mensen kunnen daar heel ziek van worden en ook overlijden. Ook mag een school never een kind wijgeren die een advies niet opvolgt dat strafbaar bij wet is, Daarmee maakt de school zich wederom medeplichtig aan deze strafbare feiten. Om mensen hier toe aan te zetten is plegen van indirecte depopulatie/genocide/massamoord. Ook de z.g.n. corona testen zijn levens gevaarlijk .aangezien het hersenvlies weefsel doorboord wordt via de neus holte. Daar kan men hersenvlies ontsteking hoge koorts hersen beschadiging etc van krijgen en zelfs aan overlijden. Wederom is de PCR test een niet werkende test om daadwerkelijk een ziekte te constateren. Dat kan alleen d.m.v. bloed afname en anders niet . Dus alle Corona adviezen die ze maatregelen noemen zijn bij wet al streng verboden. Dat geldt ook voor het desinfecteren winkelwagen beleid, de 1.5m, mondkapjes etc. Ik raad iedereen aan om de wetten, verdragen en statuten op te zoeken uit te printen en overal te verspreiden om mensen wakker te schudden. Bron: Pitr


4 november 2020 - Willem Engel met nieuws


Willem bespreekt hier onder andere de berichtgevingen van TV en dagbladen en het beleid van de regering. Het op het eind aangekondigde interview met Ivor Cummins staat op https://youtu.be/4KOiYqZSpSA