maandag 23 augustus 2021

Angst. Wat doet het met jou, mij en de maatschappij?

Achtergronden van de huidige crisis


Het onderzoek leidde naar onvermoede samenhangen. De feiten zijn onthutsend, verrassend en soms regelrecht schokkend. Je zult ook zien dat COVID-19 maar een deel is van een veel groter verhaal. 


Veel mensen voelen vandaag de dag angst. Angst voor wat er komen gaat, angst voor het COVID-19 virus, angst voor hun bestaanszekerheid en nog veel meer. Angst doet veel met een mens, en ook met de maatschappij. Wanneer angst op de achtergrond in je psyche een rol speelt, heeft dat invloed op je functioneren en je keuzen, maar het maakt ook dat je makkelijker te manipuleren bent. Inzicht in wat angst met ons, en met de maatschappij doet, kan maken dat je oplettender bent en andere keuzen gaat maken. Angst heeft ook rechtstreeks gevolgen voor de democratie.


Dit is het tweede deel van mijn analyse wat angst met ons en de maatschappij doet, met deze keer een accent op de democratie. Een democratie kan pas echt goed functioneren wanneer we vrij zijn van angst, en wanneer de burger goed geïnformeerd is. In een tijd waarin de diffuse angst de overhand heeft, en kritische informatie zo maar van de sociale media kan verdwijnen, is het belangrijk om te beseffen wat voor invloed dat heeft op ontwikkelingen in ons democratisch bestel.


Dit is het derde en laatste deel van wat angst met ons en de maatschappij doet. Centraal staat nu het spanningsveld tussen het officiële narratief en de toenemende kritiek, uitgewerkt aan de hand van de ontwikkelingen rond de coronacrisis. Wil je maximaal profijt van de drie lessen hebben, beluister ze dan in de juiste volgorde; er zit een opbouw in.
Over de coronacrisis zelf valt veel meer te vertellen, maar hier beperk ik me tot die zaken die een raakvlak hebben met het thema angst, en met de ermee samenhangende boosheid en woede. 
Deze drie videolessen zijn niet bedoeld als oordeel over welk politiek besluit ook. Ze zijn vóór alles bedoeld om te begrijpen wat er speelt, hoe we geregeerd worden door ANGST, en hoe dat uiteindelijk een enorm gevaar voor de maatschappij kan zijn. Ik heb me steeds puur gebaseerd op deskundigen, artsen en wetenschappers, op onderzoek, artikelen en op bewezen feiten. 
Al die artsen die ik heb aangehaald en die een kritisch geluid lieten horen, waren stuk voor stuk heel begaan met de mensen bij wie het virus heftig heeft toegeslagen, wat vooral het geval was bij mensen die al een of meer onderliggende lichamelijke problemen hadden. Ook ik ben me daar in deze hele analyse sterk van bewust geweest. Maar ook van het feit dat deze beelden sterk kunnen bijdragen aan angstgevoelens wanneer er al sprake is van een diffuse angst.
Ik heb proberen te laten zien dat je vooral níét mee moet gaan in de angst, en creatief en kritisch moet blijven. Maar ga óók niet mee in de woede. Gebruik die energie, als die vrijkomt, om op te bouwen in plaats van af te breken!

Wil je meer weten over de Jungiaanse psychologie en mens en maatschappij vanuit dat perspectief? Kijk dan eens naar onze opleidingen, of meld je aan voor een gratis introductielezing. Die zal, zo lang de anderhalve meter maatschappij verplicht is, online worden gegeven, maar het liefst zie ik je natuurlijk gewoon in onze school. 
info@asfaloth.nl 
Dank voor je aandacht, en tot ziens.
 
De lesmodules deel 1 en 2 over de: