Uitwassen van een pathalogische zelfverrijking
Het zogenaamde wereldbestuur orkestreert de vernietiging van elke vorm van zelfbeschikking door de voortdurende creatie van angst en chaos, verdeel en heers politiek. En ondertussen wordt de menselijkheid en aarde gewetenloos verkracht.

De rechtsleer bepaalt dat soevereine schuld opgelopen zonder toestemming en niet ten voordele van de mensen, niet mag worden opgelegd (een hypotheekschuld staat voor een huis en is daarom rechtmatig). Met andere woorden, als een schuld de mensen niet ten goede komt, is het illegaal en hoeft derhalve niet worden terugbetaald. Als dit principe zou worden toegepast op de 'Derde Wereld', dan verliezen het IMF, de Wereldbank, en de westerse landen hun controle op het mondiale zuiden. Uiteraard zou de juiste economische koers voor een effectief herstel van de ‘Derde Wereld’ zijn om al deze onrechtmatige schulden nietig te verklaren, omdat zij werden gemaakt door de financiering van imperialistische, slechts zichzelf verrijkende corporaties en corrupte politieke leiders.

De schulden hier werden grotendeels gemaakt door het opkopen van slechte schulden van banken die de crisis hebben veroorzaakt, dus zijn zij ook onwettig. Onze regeringen, banken, en internationale bedrijven hebben met name samengespannen voor eigen gewin. Door ons en de rest van de wereld te verarmen, zijn alle schulden aan deze corporaties en instellingen onrechtmatig en moeten niet worden terugbetaald. Het aannemen van dit standpunt zou het einde betekenen van het financieel en politiek imperialisme.

Ondertussen woeden de debatten en discussies verder over wanneer de rente wordt verhoogd, hoe fiscale bezuinigingen wordt opgelegd, hoe ‘herstel’ wordt gecreëerd, terwijl alle wereldwijde politieke en economische instellingen, landen en spelers werken aan uw verarming en de vernietiging van de 'democratische' basis van de samenleving waarin u staat. Een wereldregering zou de mensen nog minder vertegenwoordigen dan ze momenteel al niet zijn in hun nationale regeringen. 

Dit betekent dat mensen op moeten houden met de erkenning van de legitimiteit van deze internationale organisaties en eisen dat ze volledig worden ontmanteld, dan wel aangeklaagd ten behoeve van de vorming van nieuwe politieke, economische en sociale bestuursovereenkomsten die actief mensen vertegenwoordigen en zeggenschap geven boven de huidige gevestigde orde. Dit is geen eenvoudige zaak, feitelijk is het de grootste en meest uitdagende taak die de mensheid ooit heeft gekend. Dus is het nodig dat zij hun tijd niet verspillen en samenwerken om een echt progressieve humane verandering te bewerkstelligen. Er is nog altijd hoop voor de mensheid, maar zolang we de machtselite toestaan meer macht voor zichzelf te verzamelen, kunnen we niet verwachten dat dingen beter worden voor de meerderheid. We moeten profiteren van onze vrijheid door ervoor te vechten en ze te behouden, i.p.v. ze steeds verder door hen met drogredenen laten beperken.

We kunnen ofwel vrije denkers zijn die de leiding nemen over ons eigen leven, of de willoze slaven van een stelletje narcisten.


End slavery
Bron

De ideologie die Europa in haar greep houdt

De EU Commissie en senior officials creëren, vaak bekendgemaakt door onschuldig klinkende semi-officiële organisaties, overeenkomsten met Arabische landen en implementeren ze later ongemerkt als federaal EU- beleid. Dit wordt gerealiseerd omdat miljarden Euro’s ongecontroleerd rondstromen in een zeer slecht gecontroleerd systeem. De Europeanen financieren zodoende de samensmelting van hun eigen continent, in werkelijkheid door middel van kolonisatie, met de Moslim wereld zonder dat ze het zelf in de gaten hebben en zonder hun toestemming. Het moet de eerste keer zijn in de menselijke geschiedenis, dat met bureaucratische precisie een heel continent cultureel wordt uitgeroeid. Terwijl het hier misschien gaat om het grootste verraad in de geschiedenis van de Westerse beschaving, wordt dit toch grotendeels door de Westerse media genegeerd.